5000 korún Slovenských

5000 korún
slovnenských

1995 - 1999 - 2003

Ponúkam príležitosť iným zberateľom získať bankovky z mojej zbierky, ktoré považujem za prebytky.

Ponuka bankoviek

Atraktivita 5000 Sk
Bankovky Medzi Zberateľmi

5000 Sk bankovka bola najvyššou nominálnou hodnotou v Slovenskej korune, platnou od 1993 do 2009. Táto bankovka bola vytlačená v štyroch ročníkoch (1995, 1999, 1995/2000, 2003), pričom najcennejšou je séria A, náhradná séria. Atraktivita tejto bankovky medzi zberateľmi v rokoch 2021-2023 výrazne vzrástla, čo spôsobilo, že dopyt prevyšuje ponuku, a dokonale zachované kusy dosahujú v aukciách značné zhodnotenie.

Výsledky cien na aukciách

Ponuka Exkluzívnych
Kúskov Z Mojej Zbierky

Ako vášnivý zberateľ som sa rozhodol ponúknuť niektoré kusy z mojej zbierky na predaj, aby som sa mohol posunúť ďalej v zberateľstve a umožnil iným zberateľom rozšíriť svoje kolekcie. Preto, ak máte záujem o odkup, pošlite prosím svoju cenovú ponuku, a budem Vás kontaktovať s mojou predstavou o cene alebo návrhom na vzájomnú dohodu. Ako zberateľ, ktorý kládol dôraz na vzájomnú dohodu, toleranciu a radosť zo zberateľstva, verím, že tieto hodnoty sú dôležitejšie než finančný zisk z predaja.

Ponuka bankoviek

5 000 sk V MOJEJ PONUKE

Predané

Bankovka nie je k dispozícií

5000 Sk - 2003, séria. H

5000 Sk - 2003, séria. H 765

Zobraziť
Rezervované

Bankovka nie je k dispozícií

5000 Sk - 2003, séria. H

5000 Sk - 2003, séria. H 649

Zobraziť
Predané

Bankovka nie je k dispozícií

5000 Sk - 2003, séria. H. 1018

5000 Sk - 2003, séria. H. 1018

Zobraziť

O mne

Zberateľstvo a historické bankovky sú mojou súčasťou života už viac ako 20 rokov. Za danú dobu som vybudoval krásnu zbierku papierových peňazí Československa 1919 - 1993 a rukou mi prešlo nespočetné množstvo vzácnych bankoviek.

Každému som vďačný za akúkoľvek ponuku, ktorou by som mohol doplniť svoju zbierku o ďalšie nádherné kusy a tým aj dokončiť svoje celoživotné dielo zberateľa. Rád sa s každým podelím o svoje dlhoročné odborné skúsenosti v prípade výkupu, ocenenia, alebo sprostredkovania predaja.

Kontakt

E-mail: info@slovenskepeniaze.sk
Tel. číslo: +421 903 929 014

International Bank Note Society