Atraktivita 5000 sk
bankovky medzi zbreateľmi

5000 Sk bankovka bola najvyššou nominálnou hodnotou v Slovenskej korune, platnou od 1993 do 2009. Táto bankovka bola vytlačená v štyroch ročníkoch (1995, 1999, 1995/2000, 2003), pričom najcennejšou je séria A, náhradná séria.

Atraktivita tejto bankovky medzi zberateľmi v rokoch 2021-2023 výrazne vzrástla, čo spôsobilo, že dopyt prevyšuje ponuku, a dokonale zachované kusy dosahujú v aukciách značné zhodnotenie.

Prosím berte v úvahu, že cenu vždy ovplyvňuje zachovalosť bankovky. Pri bankovkách ktoré majú jemne ohnutý roh, prehyb, špinku je ceny výrazne iná oproti bankovke ktorá je v 100% zachovalosti UNC, kde bankovka nikdy neprešla obehom.

Trhové ceny aukčnej spoločnosti: