slovenske bankovky

Obchodné podmienky

 

Všeobecné ustanovenia:

 1. Prevádzkovateľ stránky www.slovenskebankovky.sk / www.slovenskepeniaze.sk   zabezpečuje výkup slovenských neplatných bankoviek slovenskej republiky vo všetkých nominálov  (20 Sk , 50 Sk, 100 Sk, 200 Sk, 500 Sk, 1000 Sk , 5000 Sk ) a ročníkoch vo väčšej miere na zberateľské účely.
 2. Predávajúci a kupujúci sa riadia týmito obchodnými podmienkami ako pri vyplnení objednávkového formulára tak aj pri ďalšom postupe dodacích ako aj platobných podmienok.
 3. Výkup neplatných slovenských bankoviek je nastavený formou  priameho automatického prepočítavania tabuľky výkupu a to v postupe počet bankoviek v danom nominále v premene na konverzný kurz 1€ - 30,126 Sk mínus nastavené percentá výkupu  jednotlivých nominálov.
 4. V prípade ak predajca disponuje väčším množstvom neplatných slovenských bankoviek od 10 000 Sk  vyššie, je možná individuálna dohoda výkupu  spracovaná kúpnou predajnou zmluvou.
 5. Každá odoslaná objednávka obsahuje automaticky spracovanú kúpno predajnú zmluvu podľa vyplneného kontaktného formulára a taktiež aj všeobecné obchodné podmienky ktoré sú súčasťou prílohy emailu o spracovaní objednávky.
 6. Prevádzkovateľ stránky nevykupuje bankovky ktoré sú silno znehodnotené a to napríklad:

- Roztrhnuté

- Neidentifikovateľné ochranné prvky

- Nekompletné bankovky ktorých chýbajú príslušné časti

 

Povinnosti predávajúceho:

 1. Predávajúci je povinný do objednávky zadať  presný počet ponúkaných nominálov bankoviek a ku každému nominálnu pridať jej  sériu a  posledné trojčíslie číslovača uvedeného na bankovke.
 2. Predávajúci prehlásil, že bankovky sú v jeho osobnom vlastníctve, sú originál čomu zodpovedajú príslušné ochranné prvky bankoviek a prehlasuje, že bankovky nepochádzajú zo žiadnej trestnej činnosti.
 3. V prípade preukázania odcudzenia, alebo dokázanie, že bankovky pochádzajú z trestnej činnosti  si kupujúci vťahuje nárok na celé vyplatenie ceny prebehnutého výkupu od predávajúceho.

 

Výkup sa nevzťahuje na bankovky:

 1. Pri ktorých je podozrenie, že sú falšované, alebo pozmenené.
 2. Ich poškodením bol spáchaný trestný čin.
 3. Ak pochádzajú z trestného činu.
 4. Ak v dôsledku poškodenia nie sú identifikovateľné.
 5. Za bankovky poškodené za účelom ich znehodnotenia (výrazne označené textom "SPECIMEN" alebo "VZOR", alebo bankovky, ktoré sú poškodené prederavením piatimi pravidelnými otvormi).
 6. Za necelé bankovky,  alebo roztrhnuté bankovky.

Takto poškodené slovenské bankovky budú predávajúcemu na jeho náklady spätne vrátené.

 

Platobné a dodacie podmienky:

 1. Predávajúci sa riadi v postupe priameho automatického prepočítavania tabuľky výkupu v konečnej cene a to len v prípade ak dohoda o výkupe nebola spracovanou inou formou dohody.
 2. Predávajúci  na vlastné náklady zabezpečí dodanie bankoviek ktoré sú predmetom kúpno predajnej zmluvy a to formou dodania bankoviek poštou / kuriérom na adresu kupujúceho, alebo osobným priamym dodaním.
 3. Pri dodaní poštou / kuriérom,  predávajúci zabezpečí riadne zabalenie bankoviek, prípadne poistenie listu, balíka a posiela to výhradne doporučeným listom / balíkom kde je podklad o prevzatí, alebo neprevzatí zásielky.
 4. Za stratu, alebo znehodnotenie ktoré došlo formou prepravy kupujúci neberie žiadnu zodpovednosť.
 5. Predávajúci je povinný pred odoslaním zásielky kontaktovať kupujúceho a to formou emailu, alebo telefonicky, aby oboznámil odosielanie odoslanie - doručenie.
 6. Kupujúci po prevzatí zásielky bude  predávajúceho kontaktovať  emailom, alebo telefonicky o potvrdení prevzatí zásielky, jej stave a správnosti.  Po overení všetkých podmienok výkupu kupujúci do max.  piatich pracovných dní prevedie dohodnutú cenu € na účet predávajúceho, alebo peniaze prevedie formou poštovej poukážky na adresu podľa zmluvy a žiadosti o platbe.
 7. Za nesprávne uvedené č. účtu, alebo adresu doručenia finančnej čiastky neberie kupujúci žiadnu zodpovednosť nakoľko sa riadi popisom v kúpno predajnej zmluvy.
 8. Predávajúci  má možnosť odstúpiť od predaja a to formou oboznámenia emailom, alebo poštou  najneskôr do siedmich pracovných dní od odoslania objednávky.

 

Týmito obchodnými podmienkami sa bude záväzne riadiť predávajúci ako aj kupujúci.  Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 3.7.2015